کسب مدال نائب قهرمانی آسیا

بهنام شیری دانشجوی رشته علوم ورزشی موسسه آموزش عالی مغان در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ مدال نقره را تصاحب کرد.